Serveis

RelojArena 300x291 Serveis

Formació dels treballadors. El temps millor invertit

El temps millor invertit

La formació, la informació i la sensibilització dels treballadors en l’àmbit de la prevenció de riscos, constitueixen els pilars bàsics d’una empresa rendible i saludable.

En Servicio Balear de Prevención, empresa líder en el sector de la prevenció de riscos laborals, homologada per la fundació laboral de la construcció i el metall, portem més de 10 anys impartint formació i disposem dels recursos humans i materials per garantir una formació de qualitat.

Els nostres ponents són professionals amb un profund coneixement en la matèria i poden il·lustrar les presentacions amb casos i experiències reals, aportant una visió pràctica i realista dels continguts tractats.

La nostra oferta formativa

Servicio Balear de Prevención, posa a la seva disposició una oferta formativa en matèria de prevenció de riscos laborals que persegueix dos objectius bàsics:

  • Garantir un aprenentatge productiu i pràctic que atengui les necessitats de cada empresa o treballador.
  • Donar compliment al Article 19 de la llei de Prevenció de Riscos Laborals així com als diferents convenis col·lectius.

Finalitat de la formació

  • Fomentar la cultura de prevenir els riscos.
  • Transmetre la normativa i conceptes bàsics en prevenció de riscos laborals als empresaris i treballadors.
  • Proporcionar als treballadors coneixements generals sobre els riscos existents en el seu lloc de treball i les mesures a adoptar.
  • Aprofundir sobre els riscos específics en els diversos sectors d’activitat.

En Servicio Balear de Prevención,, disposem de la capacitat tècnica i organitzativa necessària per gestionar a través de la Fundació Tripartita les accions formatives bonificades que la seva organització requereixi. (+)

	Array
(
)