Àrea Legal

La Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, sorgeix per donar compliment a l’article 40.2 de la Constitució Espanyola i al seu torn suposa la resposta de l’estat espanyol a la Directiva Marc 89/391 de la Unió Europea. Aquesta Llei té per objecte promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant la unió d’esforços de les administracions públiques, empresaris i treballadors.

Per als empresaris estableix el deure de garantir una protecció eficaç de la seguretat i salut dels treballadors al seu servei; aquest gran deure s’articula, al seu torn, a través d’una sèrie d’obligacions entre les quals hi ha la d’establir un sistema de gestió de la prevenció integrat en l’empresa, la d’avaluar els riscos que no es puguin evitar, la de garantir la formació en matèria preventiva als seus treballadors, proporcionar equips de protecció individual i vetllar pel seu ús efectiu.

La Llei 31/1995 ha estat desenvolupada per una sèrie de reglaments que concreten i especifiquen algunes d’aquestes obligacions:

  • RD 39/1997 pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
  • RD 486/1997 per la qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
  • RD 1215/1997 disposicions mínimes de seguretat i salut dels equips de treball.
  • RD 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors dels equips de protecció individual
  • RD 171/2004 sobre coordinació d’activitats empresarials.

A més de tota aquesta normativa específica de prevenció de riscos laborals, s’han de també tenir en compte les prescripcions que puguin contenir els convenis col · lectius sectorials o d’empresa, així com qualsevol altra norma que contingui prescripcions relatives a l’adopció de mesures preventives en l’àmbit laboral o susceptibles de produir-les. Amb tot això, el conjunt normatiu que resulta d’aplicació pot ser extremadament extens i complex.

Servicio Balear de Prevención posa a disposició dels seus clients tota una organització de professionals que els assessoraran en tots els aspectes de la normativa de prevenció de riscos laborals, fent fàcil i comprensible per al profà en la matèria.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística y analizar sus hábitos de navegación. Esto nos permite personalizar el contenido que ofrecemos y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Al clickar en el botón "ACEPTAR", ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR o RECHAZAR la instalación de Cookies. Para MÁS INFORMACIÓN, pulse aquíplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
	Array
(
)